overzicht cursussen

Architectuur van Japan

Onder druk van Amerika opende Japan in de jaren zestig van de negentiende eeuw haar grenzen. Door een stroom publicaties en wereldtentoonstellingen maakte het westerse publiek kennis met de bijzondere cultuur van het land van de rijzende zon. Frank Lloyd Wright was één van de eerste belangrijke architecten die zich liet inspireren door Japanse architectuur en hij was zeker niet de enige.  Bij de wederopbouw na WO 2 waren veel westers georiënteerde architecten betrokken. In de jaren zestig ontstond er een nieuwe architectuurstroming waarmee Japan zelfs internationaal geschiedenis zou schrijven. Het zogenaamde metabolisme, dat uitging van flexibele structuren, kende haar bizarre climax met de wereldtentoonstelling van Osaka in 1970. Ook in het hedendaagse Japan is een nieuwe generatie architecten weer op zoek naar een nieuwe eigenheid, waarbij de oorspronkelijke (bouw)cultuur nadrukkelijk als inspiratiebron wordt gebruikt met vaak verbluffende resultaten.  Duur: 3 x circa 2 uur inclusief 15 minuten pauze

De opkomst van het modernisme

Deze zesdelige serie geeft een glashelder beeld van de belangrijkste ontwikkelingen die vanaf de 19e eeuw hebben plaatsgevonden en leidden tot de opkomst van het modernisme. In de eerste drie colleges wordt dit verhaal vanuit een steeds wisselend perspectief verteld. De laatste drie colleges gaan we aan de hand van architecten als Rietveld, Le Corbusier en Jan Duiker na hoe de architectuur voor de nieuwe mensch er nu daadwerkelijk uitzag.  Duur: 6 x circa 2 uur inclusief 15 minuten pauze.

zonnestraal

In Holland staat een huis

De Nederlandse woningbouw staat doorgaans internationaal hoog aangeschreven. De invoering van de Woningwet van 1901 heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen maar ook nieuwe denkbeelden op het gebied van architectuur en stedenbouw zijn van cruciaal belang geweest. Deze cursus geeft een prachtig overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de woningbouw in de twintigste eeuw. Duur: 6 x circa 2 uur inclusief 15 minuten pauze.

loghem

Trilogie Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright geldt als één van de meest spraakmakende architecten van de 20e eeuw. Zijn oeuvre kent niet alleen een gigantische omvang, maar is ook uiterst gevarieerd. Het vroege werk van Wright is echter niet los te zien van de lokale bouwcultuur van Chicago  de z.g. Chicago school. Daarnaast komt de Japanse invloed op zijn werk uitvoerig aan bod. Wright had een buitengewoon gevoel voor publiciteit en wist met zijn publicaties Europa (en met name Nederland) voor zich te winnen. Duur: 3 x circa 2 uur inclusief 15 minuten pauze.

MoMANews_FrankLloydWrightFallingwater
6142993705_01953f4c8d_o

Trilogie Amsterdamse school

Het is inmiddels al weer meer dan 100 jaar geleden dat voor het eerst werd gesproken over de Amsterdamse school; het werd een synoniem voor een unieke stroming in de Nederlandse architectuur en de toegepaste kunst. De vormrijkdom en expressie waren kenmerkend voor de Amsterdamse school, die ook buiten de hoofdstad furore maakte. De collegereeks gaat ook uitgebreid in op de achtergronden en voorlopers en behandelt ook minder voor de hand liggend werk.  Duur 3 x circa 2 uur inclusief 15 minuten pauze.

atelierir mondriaan

De Stijl

De invloed van De Stijl is buitengewoon groot geweest, maar wat waren nu precies de achterliggende gedachten en ideeën? Waarom brak men zo radicaal met het verleden en waarom zien we uitsluitend rechte lijnen en primaire kleuren? De cursus staat uitvoerig stil bij de successen en mislukkingen waar de groepsleden mee te maken kregen en laat tevens zien hoe latere generaties vormgevers en kunstenaars zich lieten inspireren door dit typische Nederlandse fenomeen. Duur: 4 x circa 2 uur inclusief 15 minuten pauze (ook als driedelige cursus beschikbaar).

Building the American Dream

Cursus over de opkomst van de Amerikaanse wooncultuur aan de hand van kunst, architectuur en stedenbouw. Voor iedereen die de American way of life wil begrijpen. Met veel aandacht voor het ontstaan van New York en het rauwe leven  door de eeuwen heen. De trek naar het westen, de eerste wolkenkrabbers, het spectaculaire werk van Frank Lloyd Wright, Neutra en Schindler, de grootschalige woningbouw van na de oorlog zoals Levittown en de invloed van Las Vegas en Disney. Duur: 6 x circa 2 uur inclusief 15 minuten pauze.

Trilogie Berlijn

berlin_reichstag_the_german_volke_germany_glass_dome_dome_building_bundestag-852438

Berlijn kent door de eeuwen heen een bewogen geschiedenis. Deze cursus behandelt de stad in al haar facetten vanaf de middeleeuwen tot en met de ontwikkelingen na Die Wende. Over de negentiende-eeuwse stad, Das altes Museum, de expansie van de twintigste eeuw, de prachtige Siedlungen, de megalomane architectuur van Albert Speer, de muur,  Honeckers Palast der Republik, Die neue Nationalgalerie van Mies van der Rohe tot aan de commerciële invulling na de val van de muur. Duur: 3 x circa 2 uur inclusief 15 minuten pauze.

Trilogie Barcelona

GAUDI

Ga je mee op ontdekkingsreis door de rijke historie van Barcelona; de Romeinse vesting, de gotische wijk, de 19e eeuwse stadsuitbreidingen en het werk van Antoni Gaudi? Uiteraard kijken we ook uitvoerig naar de recentere architectuur zoals het wereldberoemde paviljoen van Mies van der Rohe, het Olympisch dorp en de skyscraper van Jean Nouvel. Vanzelfsprekend ook de nodige aandacht voor het werk van Miro en tijdgenoten en staan we stil bij het onbekende Barcelona ver weg van het toeristische gedruis.  Duur: 3 x circa 2 uur inclusief 15 minuten pauze

Trilogie Wenen

wenen otto-wagner-lobby-postal-savings-bank

Het Wenen van rond 1900 spreekt nog steeds tot de verbeelding. Hoe was het mogelijk dat er in deze stad min of meer tegelijkertijd tal van nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden op het gebied van stedenbouw, architectuur en vormgeving? Ook op het gebied van schilderkunst en muziek was Wenen toonaangevend. De trilogie geeft een prachtig overzicht van wat er op tal van terreinen plaatsvond, maar gaat ook uitvoerig in op het waarom en de invloed op de Europese (bouw)kunst. Duur: 3 x circa 2 uur inclusief 15 minuten pauze.

Trilogie Bauhaus

Het Bauhaus kent iedereen, maar van de ontstaansgeschiedenis is vrijwel niemand op de hoogte. Was deze roemruchte instelling een breuk met het verleden of een logisch gevolg van de ontwikkelingen van voor de eerste wereldoorlog? En was het Bauhaus bij de start in 1919 werkelijk zo’n revolutionair designinstituut waar het vandaag de dag voor doorgaat? Wat was de invloed van de Nederlandse Stijlgroep op het Bauhaus en welke rol speelden docenten als Kandinsky, Klee en Moholy Nagy? Slechts enkele van de vele vragen waar uitvoerig op in zal worden gegaan en waarvan de antwoorden menigeen zullen verbazen. Duur: 3 x circa 2 uur inclusief 15 minuten pauze.

Bauhaus